Volikiri


VOLITAJAVOLITUSE SAAJAKATASTRIÜKSUS

Koha-aadress:
Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 1
Kinnistu registriosa:
2665336

Käesolevaga volitan VOLITUSE SAAJAT enda eest ja enda nimel taotlema katastrimõõdistamise tingimusi, kaasa arvatud osalise katastrimõõdistamise tingimusi, KATASTRIÜKSUSE piiride mõõdistamiseks ja kooskõlastusi maakorraldustoimingute läbiviimiseks.

Volikiri jõustub selle allkirjastamise hetkest ja kehib kuni mõõdistusandmete maakatastris registreerimiseni.