VOLIKIRI


VolitajaVolituse saaja
Volitatav maatoiming

Kinnisasja(-de) andmed:
aadress:
Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 1
registriosa number:
2665336


(allkirjastatud digitaalselt) (kuupäev digiallkirjas)