Piiripunkti märkused

Lisa Kasutaja märkused
Kood Seletus Kehtivus
7 6 meetrit tee teljest kehtiv
8 ümbritsetud plastpostiga kehtiv
3 maagatasa kehtetu
2 paigaldatud maa alla kehtiv
6 tunnuspostiga kehtiv