Piiripunkti märkused

Lisa Kasutaja märkused
Kood Seletus Kehtivus
4 - kehtiv
3 maagatasa kehtiv
2 paigaldatud maa alla kehtiv
6 tunnuspostiga kehtiv