Piiripunkti märkused

Lisa Kasutaja märkused
Kood Seletus Kehtivus
3 maagatasa kehtetu
2 paigaldatud maa alla kehtiv
6 tunnuspostiga kehtiv