Piirifaili muutmine

Sisesta katastri genereeritud piirifail ja mõõdistatud piiripunktid.

Genereeritud piirifail:

Aruande fail:

Vali failid!Abi

Failid peavad olema UTF-8 kodeeringus!

Genereeritud faili kirjeldus

json-fail:

{"type":"FeatureCollection",
"features":[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[622604.26,6534453.22]},
"properties":{"piiripunkti_nr":"100007429009","punkti_jnr":20,"punkti_tyyp":"","punkti_paigaldus":"","punkti_paigal_tekst":"","vea_tekst":""}}],
"crs":{"properties":{"name":"EPSG:3301"},"type":"name"}}
Minu.kataster.ee genereeritud piiriandmete fail.

või

csv-fail:

piiripunkti_nr;punkti_jnr;laiuskraad;pikkuskraad;punkti_tyyp;punkti_paigaldus;punkti_paigal_tekst;vea_tekst
100007429009;2;622604.17;6534453.22;METALLTORU;PAIGALDATUD;tunnuspostiga;
Minu.kataster.ee genereeritud piiriandmete fail.

Aruande faili kirjeldus

mõõdistus punktide txt-fail:

GNSS aruanne - peab sisaldama sõnaga "GNSS".
Siin vahel - piiramatu arv ridu mistahes tekstiga.
Nr | X | Y | Kood | ... - veergude eraldajaks tabulaator.
15 6528700,000 576204,750 ol_toru - peale koma(punkti) kolm kohta (ka null), veerus "Kood" ei tohi olla tühikut.
NB! Z-koordinaat puudub, peale "Koodi" võib olla lisa veerge.

VÕI

katastri txt-fail (eelmine)

TOIMIK - peab algama sõnaga "TOIMIK"
jrk X Y punkti_kood lõigu_kood - eraldajaks tühik. Peab olema vähemalt neli esimest veergu.
4 6528571.12 576159.36 03102 021
*sisepiiri eraldaja tühi rida.
*katastriüksuste eraldaja tühi rida.

Enne tarvitamist loksutada. Kasutada omal vastutusel.

Nupud

- eelmisele lehele.
- ava/sulge kaardi kiht.
- muuda genereeritud punkti asukohta.
- muuda genereeritud punkti kirjeldust. Enne vajutust peavad punkt/punktid olema valitud.
- vaata genereeritud punktide tabelit. Nupp "Salvesta" teeb csv-faili, koordinaatidega kolm kohta peale koma.
- vaata mõõdistatud punktide tabelit. Nupp "Salvesta" teeb txt-faili, lisab seotud piiripunkti numbri.
- salvesta json-fail.
- salvesta csv-fail.
- liigu genereeritud faili eelmisse punkti.
- liigu genereeritud faili järgmisse punkti.

- suurenda punktide ulatuseni.
- suurenda kasti ulatusega.
- objekti info.
- objekti valik. Tõstuklahvi all hoidmine lisab/eemaldab valikust.
- joonista punane piir.
- salvesta punase piiri json-fail.