Piirilõigu koodid

Lisa
Kood Seletus Kehtivus
021 sirgjooneline kehtiv
02201 teemaa serv kehtiv
02202 raudteemaa serv kehtiv
02203 kaldajoon kehtiv
02204 rannajoon kehtiv
02205 veekogu telg kehtiv
02207 kiviaia telg kehtiv
02208 hoone seina telg kehtiv
02209 tee telg kehtetu
02210 ehitise serv kehtiv
1 2