Piirilõigu koodid

Lisa
Kood Seletus Kehtivus
02211 analüütiline kehtetu
03000 kustutatud kehtetu
03001 piir maakatastris kehtetu
1 2